Tatarzy w Gdańsku

Dawniej Tatarami nazywano mieszkańców Złotej Ordy – państwa mongolskiego leżącego w Azji zachodniej i w Europie wschodniej. Obecnie jest to grupa ludności, która zamieszkuje środkową Europę, centralną oraz wschodnią Azję, mówiąca językami z grupy tureckich. Tatarzy ze względu na duże rozproszenie charakteryzują się zróżnicowaną kulturą i tradycją, dlatego też możemy mówić o Tatarach kazańskich, syberyjskich, krymskich i litewskich. Ludność ta nie posiada własnego państwa.

Tatarzy w Gdańsku z Prezydentem m.Gdańska

fot. u prezydenta m.Gadńska

Obecnie w Gdańsku mieszka około 200 osób, które legitymują się pochodzeniem tatarskim. Tym samym, nad Motławą wyrósł silny ośrodek kulturalny polskich Tatarów. Przykładem takich działań jest aktywność: Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej, Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku oraz Towarzystwa Kultury Muzułmańskiej.

Tatarzy w Gdańsku 2 pomnik tatara

fot. pomnik Tatara w Gadńsku Orunii

Niedawno został odsłonięty pomnik Tatara w gdańskiej dzielnicy Orunia. Symbolizuje on wkład militarny żołnierzy tatarskich w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920. Wówczas, to powstał w pełni złożony z żołnierzy tatarskich I Szwadron 13 Pułku Ułanów Wileńskich. I Szwadron Tatarski wziął udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po wojnie dowódca szwadronu – Aleksander Jeljaszewicz zamieszkał w Gdańsku i stał się aktywnym działaczem na rzecz ludności tatarskiej przybyłej z Litwy w ramach repatriacji po II wojnie światowej. Tatarzy na tle pozostałych mieszkańców grodu nad Motławą wyróżniają się przede wszystkim swoją religią, gdyż są wyznawcami islamu i modlą się w świątyniach zwanych meczetami. Gdański meczet znajduje się przy ul. Abrahama 17a w Gdańsku Oliwie. Świątynia została zbudowana w 1989 r. i jest jednym z czterech meczetów aktualnie funkcjonujących w Polsce.

Tatarzy w Gdansku 3 cmentarz

fot. cmentarz tatarski w Gadńsku

Nieopodal Bramy Oliwskiej, na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku przy ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 2, wśród wielu grobów żołnierzy ze wszystkich stron świata, znajduje się grupa mogił tatarskich. Znajdują się one w jednym z najbardziej uroczych zakątków tej starej, pamiętającej jeszcze czasy napoleońskie nekropolii. Groby tatarskie przypominają chrześcijańskie. Na kamieniu nagrobkowym znajdują się symbole religii muzułmańskiej – islamu. Są nimi półksiężyc z gwiazdą oraz wersety pisane w języku arabskim ze świętej księgi islamu – Koranu. Wedle tradycji muzułmańskiej groby skierowane są w stronę Mekki, świętego miasta islamu.

Autor: Krzysztof Murawski

Link zewnętrzny:
Historia – Tatarzy w Polsce

Komentowanie jest wyłączone