Wydarzenia 2010 / 2011

Gmina aktywnie uczestniczy w licznych uroczystościach okolicznościowych, państwowych i religijnych, organizowanych przez władze miasta Gdańska , kościół katolicki, inne kościoły chrześcijańskie oraz Gminę Żydowską.

W ciągu minionego okresu 2010/2011 r. uczestniczyliśmy w następujących wydarzeniach kulturalnych:

09.07.2010 r. – Spotkanie przedstawicieli kościołów chrześcijańskich, Gminy Muzułmańskiej – imam Hani Hraish, Gminy Żydowskiej w sali Herbowej Nowego Ratusza na zaproszenie prezydenta Pawła Adamowicza. Okazją była 452 rocznica wydania przez Zygmunta II Augusta edyktu tolerancyjnego dla Gdańska. Od tego znamiennego wydarzenia w 1557 r. Gdańsk szczyci się mianem niezwykłego miasta, gdzie różnorodność kultur i religii budowały przez wieki jego prestiż i bogactwo.

31.08.2010 r. – Centralne uroczystości rocznicowe na Placu Solidarności z okazji 30 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Imam Hani Hraish zaproszony został przez J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia, Metropolitę Gdańskiego.

05.10.2010 r. – Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 w Gdańskim Seminarium Duchownym. Imam Hani Hraish wygłosił krótkie przemówienie na prośbę J.M. Księdza Rektora dr Grzegorza Szamockiego.

20.10.2010 r. – Coroczna modlitwa ekumeniczna z okazji zbliżającego się Dnia Zmarłych. W modlitwie na cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy przy ul. 3 Maja oraz pod pomnikiem Ofiar Tyfusu znajdującym się na terenie parku Grodzisko uczestniczył imam Hani Hraish.

22-27.10.2010 r.– Spotkanie ekumeniczne z cyklu Asyż w Gdańsku. W ubiegłym roku program spotkań był wyjątkowo bogaty i różnorodny. M.in. spotkanie z młodzieżą i dyskusja nt. Praw człowieka w czasie wojny, Modlitwa o Pokój, Marsz Pokoju na trasie Kościół św. Trójcy – Dwór Artusa, Forum Jedności – dyskusja pt. Solidarność w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie. W spotkaniu religijnym i dyskusji uczestniczyli imam Hani Hraish i przewodnicząca Gminy Tamara Maria Szabanowicz.

06.11.2010 r. – Na zaproszenie pastora Mariusza Adamczyka imam Hani Hraish uczestniczył w poświęceniu nowego kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

20.02.2011 r. – Uroczystości religijne w Katedrze Oliwskiej z okazji 20 lecia świeceń biskupich J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia Metropolity Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczył imam Hani Hraish i przewodnicząca Gminy Tamara Maria Szabanowicz.

17.03.2011 r. – W III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku ul. Topolowej Klub Myśli Politycznej „Stańczyk” zorganizował debatę pt. Rola religii w życiu społecznym, publicznym i politycznym. W dyskusji uczestniczyli: Jolanta Banach – była posłanka SLD, Hani Hraish, ks. Dariusz Ławik.

10.04.2011 r. – Imam Hani Hraish uczestniczył w uroczystościach rocznicowych Katastrofy Smoleńskiej. Zaproszenie wystosował J.E. Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański.

Maj 2011 r. – W tym miesiącu członkowie Gminy Muzułmańskiej na czele z imamem Hanim Hraishem odwiedzili kwatery muzułmańskie na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku oraz na Cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu. Wierni porządkowali groby krewnych oraz te już zapomniane. Imam odprawiał modlitwy nad każdym grobem oraz wspólną za wszystkich zmarłych.


28.05.2011 r. – Z okazji 85 lecia powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej prezydent Bronisław Komorowski gościł w Pałacu Prezydenckim delegacje przedstawicieli środowisk muzułmańskich z całej Polski. Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Gdańsku reprezentowali: przewodnicząca Gminy Tamara Maria Szabanowicz, imam Hani Hraish, oraz Tamara Jakubowska, która odebrała od Prezydenta pośmiertne odznaczenie dla męża Bekira Jakubowskiego, wieloletniego Imama Gminy w Gdańsku, człowieka wielkiego formatu, niezwykłej skromności, Sybiraka.


06.06.2011r. – Spotkanie dziękczynne po beatyfikacji Jana Pawła II oraz w 12 rocznicę poświęcenia 05.06.1999 r. przez Jana Pawła II Centrum Ekumenicznego Sióstr Brygidek w Gdańsku-Oliwie przy ul. Polanki 124. Zostali zaproszeni imam Hani Hraish i przewodnicząca Gminy Tamara Maria Szabanowicz.

23.06.2011 r., godz.21.37 – W kościele Trójcy Świętej odbyło się spotkanie pt. Cuda nie wianki. Zebrani goście i współorganizatorzy Asyżu w Gdańsku pobłogosławią i odprawią trzech pielgrzymów, którzy wyruszą z trzech miejsc : Jerozolimy, Fatimy i Moskwy, aby 27 października br. Dotrzeć do Asyżu. Tam będą celebrować 25 lecie ekumenicznego spotkania, jakie zapoczątkował w 1986 r. Jan Paweł II zapraszając do wspólnej modlitwy przedstawicieli wszystkich religii. Pielgrzymi Wojtek, Dominik i Roman będą w swojej długiej pielgrzymiej drodze przypominać napotkanym ludziom o idei jedności, poszanowaniu godności każdego człowieka oraz czym jest cywilizacja życia. Tego dnia autorzy Deklaracji Cywilizacji Miłości a wśród nich imam Hani Hraish podpiszą i dokument, który zabiorą ze sobą pielgrzymi. Pielgrzymka przyjęła nazwę „Idzie człowiek” i można ją śledzić na Internecie. Pielgrzymi prowadzą dziennik , gdzie na bieżąco dzielą się informacjami i wrażeniami z podróży. Imam Hani Hraish zaopatrzył pielgrzymującego z Jerozolimy pątnika Romana w „list żelazny”. Wyraził w nim prośbę o pomoc i wsparcie dla okaziciela listu oraz zapoznanie się z apelem, który został przetłumaczony na język arabski.

Lipiec 2011 r. – Na początku lipca rozpoczyna się kolejny projekt Gminy pt. Otwarty meczet. Meczet będzie otwarty w określonych godzinach, można zapoznać się z historią budowy meczetu, historią muzułmańskiej społeczności tatarskiej, której wysiłkiem powstał meczet i która jest gospodarzem tego niezwykłego miejsca. Do nabycia książki i pamiątki. Czekamy też na wpisy Państwa w Księdze Pamiątkowej, odczucia i wrażenia z pobytu w naszym meczecie dostarczają nam wiele radości i dodają sił do dalszej pracy.

Komentowanie jest wyłączone